Brzeska Strefa Gospodarcza
Powróć do: WSPARCIE DLA INWESTORA

Transport publiczny

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju Brzeskiej Strefy Gospodarczej, mając świadomość, że do prawidłowego funkcjonowania, lokowania kolejnych inwestycji, a przede wszystkim do działań związanych z podejmowaniem zatrudnienia, ważne jest zabezpieczenia zbiorowego transportu publicznego.
W chwili obecnej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej kursuje 5  linii autobusowych Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego:
1. Baruchowo - Machnacz przez Gołaszewo - Kruszyn
2. Chodecz - Machnacz przez Choceń
3. Nasiegniewo - Brześć Kujawski przez Chełmicę Dużą-Włocławek-Wieniec
4. Izbica Kujawska - Machnacz przez Topólkę, Lubraniec, Brześć Kujawski
Z dniem 1 stycznia 2023 r. uruchomiono kolejną linię : Telążna Leśna - Wieniec

Kwiecień_2023-PW_rozklad_26693