Brzeska Strefa Gospodarcza

Kapitał ludzki

Atutem gminy są zasoby ludzkie. Firmy zainteresowane zatrudnieniem pracowników z pewnością znajdą tu wykwalifikowaną kadrę.  Partnerska umowa o współpracy podpisana z Państwową uczelnia Zawodową we Włocławku, wskaźnik bezrobocia w regionie,  elastyczny profil szkolnictwa ponadgimnazjalnego umożliwiający dostosowania profilu kształcenia do potrzeb inwestora, bliskość uczelni wyższych dających szeroki wachlarz  kształcenia na kierunkach zarówno technicznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych sprawią, że każdy z inwestorów znajdzie niezbędne kadry do prowadzenia działalności.

 

Według danych GUS kujawsko-pomorskie jest regionem znajdującym się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim. Przy czym powiat włocławski zaliczany jest do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia.

W/g ostatnich danych  z ostatnich miesięcy, bezrobocie na koniec roku 2021 wynosiło: 7,7% dla województwa kujawsko – pomorskiego ( przy wskaźniku 5,5 %dla kraju), 9% dla miasta Włocławek i 12,9 % dla powiatu włocławskiego.

 

Subregion włocławski ( tworzony przez powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasto Włocławek) cechuje największy w województwie kujawsko-pomorskim poziom bezrobocia .

 

Nasze atuty:

- bliskość 100 - tysięcznego miasta Włocławek

- wysoki poziom bezrobocia

- niskie koszty pracy