Brzeska Strefa Gospodarcza

Dlaczego warto tu zainwestować

Atuty inwestycyjne

 

Brzeska Strefa Gospodarcza to znakomite miejsce dla lokalizacji biznesu – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi. Dlaczego warto inwestować tutaj?

 

1. Znakomita lokalizacja i dostępność transportowa:

Wśród najważniejszych arterii drogowych usytuowanych na terenie gminy są: autostrada A1 łącząca porty w Gdańsku i Gdyni z południową częścią Polski oraz sieć dróg krajowych DK 62 i DK 91, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

2. Położenie w centrum Polski, w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie ponad 100 tysięcznego miasta Włocławek, dystans 200 km od portu w Gdańsku i Gdyni oraz 165 km od międzynarodowego lotniska w Warszawie, a także 100 km od skrzyżowania autostrady A1 i A2 oraz położenie w korzystnej odległości do dużych miast regionu, będących centrum administracyjnym województwa

3. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała zwalniająca od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy oraz uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej , stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarza dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i  lokowania inwestycji.

4. Dostęp  do infrastruktury –w pełni uzbrojone w nowoczesną, doskonale rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje jest kluczem do sukcesu, dzięki prowadzonym inwestycjom Brzeska Strefa Gospodarcza wyposażona jest w sieć gazową, energetyczną, wodno-kanalizacyjną i światłowodową oraz drogi technologiczne wraz z oświetleniem.

5. Kapitał ludzki
Atutem gminy są zasoby ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie, elastyczny profil szkolnictwa ponadgimnazjalnego dający możliwość dostosowania profilu kształcenia do potrzeb inwestora, bliskość uczelni wyższych dających szeroki wachlarz możliwości kształcenia na kierunkach zarówno technicznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych sprawią, że każdy z inwestorów znajdzie wykwalifikowane kadry niezbędne do prowadzenia działalności. Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzują jedne z najniższych kosztów zatrudnienia.

6. Orientacja na biznes

Pomoc przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wspieramy przy wyborze lokalizacji i podziale działki zgodnie z wymaganiami Inwestora.

7. Status gminy uzdrowiskowej i funkcjonujące na jej terenie w miejscowości Wieniec-Zdrój uzdrowisko posiadające unikatowe wzory i możliwości lecznicze, sprawia, że gmina ma również wiele do zaoferowania tym, którzy cenią wypoczynek.