Brzeska Strefa Gospodarcza

Charakterystyka gminy

Zapraszamy do Brześcia Kujawskiego – komunikacyjnego serca Polski i zainwestowania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – miejscu, które staje się idealnym partnerem w biznesie i logistyce. Brzeskie tereny inwestycyjne to przestrzeń, gdzie dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, pobudzamy inwestycje i wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy.

Brześć Kujawski to malownicze zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim.

Brześć Kujawski to dawne miasto książąt i królów istniejące już w XI wieku. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1228 roku, przed 1250 uzyskało prawa miejskie z rąk księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. To tu w 1260 roku urodził się i stąd zarządzał księstwem brzesko-kujawskim król Polski Władysław Łokietek, a odkryta na przedmieściach osada kultury lendzielskiej z okresu neolitu stanowiła w swoim czasie sensacje światowej archeologii.

Na potencjał gminy trzeba spoglądać szerzej niż w historycznym kontekście.

Brześć Kujawski to znakomite miejsce dla lokalizacji inwestycji – tereny inwestycyjne położone bezpośrednio przy autostradzie A1, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka oraz kapitał ludzki – to bezsprzeczne atuty  na których zbudowana jest atrakcyjność brzeskich terenów inwestycyjnych. Zaangażowanie i otwartość na współpracę, połączona z proinwestorskim podejściem, a także szybkimi działaniami przynoszą określone rezultaty.
Wyróżniki gminy stały się filarem jej rozwoju.
Korzystając z możliwości jakie dała autostrada A1 samorząd Brześcia Kujawskiego podejmuje szereg działań i starań mających na celu zachęcanie do inwestowania na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym Inwestorem zainteresowanym podjęciem działalności na terenie gminy. Znakomita lokalizacja terenów inwestycyjnych przy autostradzie A1 wokół węzła Włocławek Zachód w Pikutkowie sprawia, że tereny stają atrakcyjne zarówno dla inwestorów z zachodniej, jak i wschodniej Europy.

Sieć dróg krajowych, wojewódzkich czy gminnych i ich skomunikowanie z węzłami autostrady sprawia, że tereny stają się atrakcyjne przede wszystkim dla przedstawicieli z branży logistycznej. Niemniej jednak doskonałe połączenie z portami w Gdańsku czy Gdyni oraz międzynarodowymi lotniskami sprawiają, że wśród podmiotów zainteresowanych terenami w Brzeskiej Strefie Gospodarczej znajdują się przedstawiciele szeroko rozumianej produkcji i usług.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka podatkowa i uchwała zwalniająca od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej na terenie gminy Brześć Kujawski, szereg udogodnień w procesie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają idealne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji.

Ukazujące się rankingi, potwierdzają pozycję gminy na gospodarczej mapie kraju.

Niezaprzeczalnym atutem są zasoby ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie, elastyczny profil edukacji, bliskość uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych sprawiają, że każdy z przedsiębiorców znajdzie wykwalifikowane kadry do prowadzenia działalności.