Brzeska Strefa Gospodarcza

Programy pomocowe dla przedsiębiorców

Ocena 0/5

Na terenie gminy Brześć Kujawski od kilku lat przedsiębiorcy mogą korzystać z różnego rodzaju wsparcia w zakresie odprowadzenia podatku od nieruchomości. W dniu 31 grudnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, którym przedłużono do końca 2026 r. ogólnopolski program pomocowy przewidujący udzielenie udzielenie pomocy regionalnej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)nr 651/2014. Zgodnie z literą prawa uchwała rady gminy przewidująca udzielenie pomocy publicznej  powinna być podjęta z uwzględnieniem tych przepisów.  Podczas  sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 7 marca br. , podjęto uchwały:
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski
- w sprawie zwolnień z podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski

Dobrze przygotowane treny inwestycyjne, infrastruktura techniczna, kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych, indywidualne podejście do inwestora oraz zwolnienia podatkowe to walory inwestycyjne Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Zwolnienia podatkowe są narzędziem jakim dysponuje gmina w celu pobudzenia kolejnych inwestycji i tworzenia miejsc pracy.  Wprowadzone rozwiązania wpływać będą na długookresowy gospodarczy rozwój gminy, stanowić będą jeden z istotnych instrumentów w aktywizacji gospodarczej regionu i przyciąganiu inwestycji ze znacznym kapitałem.  

Podjęta uchwała o pomocy regionalnej jest kontynuacją dotychczas prowadzonej polityki wspierania przedsiębiorczości. Przy czym skrócony został okres wsparcia z 8 do 5 lat oraz podwyższone progi kwot od jakich przedsiębiorca może ubiegać się o ten rodzaj pomocy:
1 rok - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekracza 40 mln zł
3 lata – jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczy 60 mln zł
5 lat – jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekracza 100 mln zł.

Jednocześnie,  zwolnieniu podlegają wyłącznie nowo wybudowane budynki lub ich części pod warunkiem, że tworzą nową powierzchnię do opodatkowania. 
Zapisy obowiązywać będą do końca 2026 roku.
Przepisy o pomocy de minimis utrzymane zostały w niezmiennej formie. Tutaj też obowiązuje naprzemienność. W przypadku tej pomocy zwolnieniu podlegają: budynki, budowle i grunty. Zapisy obowiązywać będą do końca grudnia 2030 roku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności