Brzeska Strefa Gospodarcza

Budowa gazociągu Gustorzyn - Leśniewice zakończona

Ocena 0/5

 Budowa gazociągu Gustorzyn – Wronów na odcinku od Węzła Gazowego w Gustorzynie do Węzła Gazowego w Leśniewicach została zakończona. GAZ-SYSTEM, po przeprowadzonych kontrolach, 11 września br. otrzymał komplet decyzji zezwalających na użytkowanie gazociągu.
 Projekt, jako inwestycja celu publicznego, stanowi istotny element rozbudowy systemu przesyłowego gazu w centralnej Polsce. Połączenie Węzłów Gazowych w Gustorzynie, Leśniewicach i dalej do Węzła we Wronowie pozwoli na transport zwiększonych ilości paliwa gazowego do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz w kierunku południowo-wschodnich regionów kraju.  
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. składa serdeczne podziękowania właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom za wsparcie w realizacji inwestycji, w szczególności współpracę, wyrozumiałość na etapie prowadzenia robót  budowlanych.  
Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, wykonawca udzielił 3 letniego okresu gwarancji na wykonane prace budowlane. Jeżeli wystąpi taka potrzeba wówczas zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl  telefon: 58 744 55 00  Dla usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy o podawanie w treści korespondencji danych kontaktowych np. nr telefonu, adresu email.  
Odszkodowania z tytułu realizacji inwestycji należne właścicielom nieruchomości bądź użytkownikom wieczystym będą przyznawane w drodze decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub Wojewody Mazowieckiego. O wszczęciu postępowania odszkodowawczego strony będą informowane przez organ w formie pisemnej . Pytania dotyczące odszkodowań należy kierować do:
Województwo Kujawsko-Pomorskie:  
Oddział odszkodowań, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa  
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,  ul.  Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz email: wir_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl; tel. 52 349-74- 00; fax 52 349-74- 02  Województwo Mazowieckie:  
Oddział inwestycji liniowych; Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa email: info@mazowieckie.pl; tel.: 22 695 60 29, fax.: 22 620 61 29 

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 924), tzw. „specustawa gazowa”.   Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Projekt jest dofinansowany z funduszy UE w ramach POIIŚ. Wartość dofinansowania wynosi  ponad 137 mln złotych.  Całkowita wartość projektu wynosi ok. 250 mln złotych.   Pytania do Inwestora dotyczące zrealizowanej inwestycji można kierować także na adres: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl  

Więcej o GAZ-SYSTEM, aktualnie realizowanych inwestycjach i wsparciu UE znajdziecie Państwo na stronie www.gaz-system.pl 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności