Brzeska Strefa Gospodarcza
Powróć do: OFERTY INWESTYCYJNE

MACHNACZ 55 HA

MACHNACZ - 55 ha 

Powierzchnia - ok 55 ha
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - produkcyjno - usługowe 
ograniczenie wysokości zabudowy - brak
ulgi i zwolnienia podatkowe - Gmina - pomoc regionalna, pomoc de minimis
                                                              PSSE - zwolnienie z podatku PIT/CIT                                           

MACHNACZ - DANE SZCZEGÓŁOWE  
zdjęcie-strona