Zapraszamy do Brześcia Kujawskiego – komunikacyjnego serca Polski i zainwestowania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – miejscu, które staje się idealnym partnerem w biznesie i logistyce. Brzeskie tereny inwestycyjne to przestrzeń, gdzie dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, pobudzamy inwestycje i wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy.

Brześć Kujawski to malownicze zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim.

Brześć Kujawski to dawne miasto książąt i królów istniejące już w XI wieku. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1228 roku, przed 1250 uzyskało prawa miejskie z rąk księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. To tu w 1260 roku urodził się i stąd zarządzał księstwem brzesko-kujawskim król Polski Władysław Łokietek, a odkryta na przedmieściach osada kultury lendzielskiej z okresu neolitu stanowiła w swoim czasie sensacje światowej archeologii.

Na potencjał gminy trzeba spoglądać szerzej niż w historycznym kontekście.
Brześć Kujawski to znakomite miejsce dla lokalizacji inwestycji – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi.

Korzystając z możliwości jakie dała autostrada A1 samorząd Brześcia Kujawskiego podejmuje szereg działań i starań mających na celu zachęcanie do inwestowania na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym Inwestorem zainteresowanym podjęciem działalności na terenie gminy. Znakomita lokalizacja terenów inwestycyjnych przy autostradzie A1 wokół węzła Włocławek Zachód w Pikutkowie sprawia, że tereny stają atrakcyjne zarówno dla inwestorów z zachodniej, jak i wschodniej Europy.

Sieć dróg krajowych, wojewódzkich czy gminnych i ich skomunikowanie z węzłami autostrady sprawia, że tereny stają się atrakcyjne przede wszystkim dla przedstawicieli z branży logistycznej. Niemniej jednak doskonałe połączenie z portami w Gdańsku czy Gdyni oraz międzynarodowymi lotniskami sprawiają, że wśród podmiotów zainteresowanych terenami w Brzeskiej Strefie Gospodarczej znajdują się przedstawiciele szeroko rozumianej produkcji i usług.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka podatkowa i uchwała zwalniająca od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski, szereg udogodnień w procesie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają idealne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji.

Starania i działania samorządu o stwarzanie atrakcyjnych warunków dla zrównoważonego rozwoju zostają doceniane przez instytucje i organy opiniotwórcze.
Niezaprzeczalnym atutem są zasoby ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie, elastyczny profil edukacji, bliskość uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych sprawiają, że każdy z przedsiębiorców znajdzie wykwalifikowane kadry do prowadzenia działalności.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl