Wsparcie dla inwestorów:

Inwestorowi w procesie przejścia przezprocedurę administracyjną pomaga Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, którego pracownicy pełnią funkcję łącznika pomiędzy inwestorem, a poszczególnymi komórkami Urzędu. Do zadań projekt managera przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy, asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm, informowanie o zachętach inwestycyjnych.

Wsparcie lokalne

  1. zwolnienia z podatku od nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/73/2011)
  2. część terenów objęta jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co świadczy, że grunty są dobrze przygotowane i korzystnie zlokalizowane, a  zgodnie z zapisami porozumienia, w przypadku znalezienia inwestora  we wskazanym obszarze, zostanie uruchomiona procedura objęcia gruntów granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. http://www.strefa.gda.pl/pl/pomoc-publiczna.html
  3. profesjonalna pomoc w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych

Wsparcie regionalne

Wsparcie dla inwestujących w kujawsko-pomorskim - Centrum Obsługi Inwestora 


 Wsparcie krajowe

 Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

 


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl