obwodnica-inwestujKonsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) zaoferowało najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Kruszwicy, Strzelna i Brześcia Kujawskiego. To trzy z sześciu obwodnic, jakie powstaną w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Zadaniem projektantów będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ich uzyskaniem.

Zwycięskie konsorcjum oszacowało opracowanie dokumentacji dla brzeskiej obwodnicy na 2 255 697,00 zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru, to jeszcze w maju podpisana zostanie umowy z wykonawcą.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki
i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości.

Szacunkowa długość obwodnicy: około 9 km

Termin realizacji

Obwodnice powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  Okres przygotowawczy realizacji budowy obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029.

/źródło GDDKiA w Bydgoszczy/