oferta 057ha Mały412 050,00 zł brutto wpłynie do kasy gminy Brześć Kujawski ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano dwie sąsiadujące działki. Grunt o powierzchni ponad 0,57 ha położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie firmy RTE oraz parkingu publicznego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Postępowanie przetargowe odbyło się w dniu 12 lutego br. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 206 600 zł. Do postępowania przystąpiło 5 podmiotów.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl