mikroPowiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki do 5 tys. zł dla mikrofirm.


- Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

 

- Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, oprocentowanie będzie stałe i wynosić będzie w skali roku 0,05 proc.

 

- Pożyczka wraz z odsetkami będzie mogła ulec umorzeniu pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia w firmie nie zmniejszył się stan zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na 29.02.2020r. (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy).


- Mikroprzedsiębiorca, który ma miejsce prowadzenia działalności na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zainteresowany uzyskaniem mikropożyczki powinien złożyć formularz elektroniczny poprzez platformę praca.gov.pl: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

 

Wniosek pobrany ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku można także przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki w wejściu do siedziby Urzędu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://wloclawek.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania2 lub tel. 54 234-00-89, 234-00-90 wew. 25 lub 56.

 

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków.