nagrodaW dniu 26 lutego br., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczysta Gala podsumowująca I edycję ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Jedno z trzech wyróżnień kategorii gmin miejsko - wiejskich trafiło do Gminy Brześć Kujawski. Symboliczną statuetkę  odebrał burmistrz Tomasz Chymkowski. Kapituła konkursu doceniła działania podejmowane na rzecz rozwoju gospodarczego i Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Głównymi kryteriami oceny były: nowatorstwo stosowanych rozwiązań i rezultaty ich wdrożenia.

Jestem głęboko przekonany, że tereny Brzeskiej Strefy Gospodarczej  to szansa na rozwój przedsiębiorczości, ale też okazja na wzmocnienie oraz zaktywizowanie rozwoju lokalnej gospodarki - mówi burmistrz Tomasz Chymkowski – podejmowane działania sprawiły, że tereny inwestycyjne stały się rozpoznawalną marką, wizytówką oraz wyznacznikiem rozwoju gospodarczego nie tylko samej gminy, ale i całego regionu kujawsko – pomorskiego”.


Innowacyjny Samorząd to projekt  Serwisu Samorządowego PAP realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Jego celem jest promowanie oraz upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności. Zgodnie z założeniami konkurs ma być najbardziej kompleksowym w Polsce konkursem wyłaniającym i nagradzającym najbardziej innowacyjne samorządy, a zarazem jest jednym z pierwszych tego typu konkursów w naszym kraju.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl