Brześć Kujawski to malownicze miasteczko położone nad rzeką Zgłowiączką  w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. Miasto jest siedzibą gminy o powierzchni 15 044 ha.
Brześć Kujawski to dawne miasto książąt i królów istniejące już w XI wieku. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1228 roku. Przed 1250 uzyskało prawa miejskie z rąk księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. To tu w 1260 roku urodził się i stąd zarządzał księstwem brzesko-kujawskim król Polski Władysław Łokietek. Brześć to również miasto archeologów, gdzie odkryta na przedmieściach osada kultury lendzielskiej z okresu neolitu stanowiła w swoim czasie sensacje światowej archeologii.
Dzisiejszy Brześć Kujawski to szybko rozwijający się ośrodek miejsko-wiejski, który ze względu na swoje położenie, dobrze rozwiniętą infrastrukturę z całą pewnością stanie się liderem województwa kujawsko-pomorskiego.
Dobre i żyzne gleby, profesjonalne gospodarstwa rolne, prężnie rozwijające się firmy i zakłady to jest nasza najlepsza wizytówka.
Gmina kładzie duży nacisk na poprawę jakości i komfort życia mieszkańców. Istniejąca bardzo dobra baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna – stadion miejski będący centrum sportowo-rekreacyjnym, wielofunkcyjne boiska sportowe, nowoczesne place zabaw, skatepark, ścieżki pieszo-rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Status gminy uzdrowiskowej i funkcjonujące na jej terenie w miejscowości Wieniec-Zdrój uzdrowisko posiadające unikatowe wzory i możliwości lecznicze, sprawia, że gmina ma wiele do zaoferowania tym, którzy cenią wypoczynek. Trwająca obecnie budowa kompleksu rekreacyjno-leczniczego, który wkrótce stanie się europejskim kurortem zabiegów leczniczych i SPA, zapewni profesjonalną bazę dla kuracjuszy i pozwoli przyjąć w sumie 900 osób.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU
W ostatnich latach samorząd brzeski podejmował szereg ważnych i strategicznych decyzji, które udało się zrealizować. Zaliczyć do nich możemy między innymi bardzo szybkie tempo w zakresie budowy dróg, inwestycji chroniących środowisko naturalne, obiektów sportowych i edukacyjnych oraz przygotowania niezwykle atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Obecnie miasto liczące ponad 4 700 mieszkańców (cała gmina ponad 11 500) to bardzo dobre miejsce na lokalizację działalności gospodarczej. Przez teren gminy Brześć Kujawski przebiega autostrada A1 z dwoma węzłami autostradowymi.
Jako jedna z nielicznych gmin już teraz zapewniliśmy nowym podmiotom gospodarczym inwestowanie na naszym terenie poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie węzła autostradowego w Pikutkowie, w wyniku czego powstał obszar  Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Teren ten stanowiący blisko 470 ha w których grunty stanowią własność gminy Brześć Kujawski, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz osób prywatnych  jest jednym z najatrakcyjniejszych obszarów inwestycyjnych w skali kraju. Węzeł autostradowy w Pikutkowie położony jest bowiem w centrum Polski w obrębie ponad 100 tysięcznego miasta Włocławek i połączony siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Brzeska Strefa Gospodarcza posiada pełny dostęp do sieci energetycznej i gazowej i wodno-kanalizacyjnej, trwają prace przy budowie szerokopasmowego internetu i sieci światłowodowej, a w roku 2015 zakończone zostaną prace związane z budową 6 km dróg technicznych wraz z infrastrukturą oświetleniową.
Na terenie gminy obowiązują preferencyjne ulgi dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych.
Zapraszamy serdecznie do Brześcia Kujawskiego, gdzie bogatą historię wspiera nowoczesna infrastruktura zachęcając do lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, a statut gminy uzdrowiskowej gwarantuje warunki do wypoczynku i rehabilitacji.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl