bsg28 inwestorów, blisko 150 ha sprzedanych gruntów, 1500 osób już zatrudnionych i 172 830,6 m2 hal i budynków już powstałych lub wkrótce rozpoczynających realizację – tak na chwilę obecna kształtuje się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Cieszy, że środowiska przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki dostrzegają na terenie gminy perspektywy i możliwości rozwoju. 

Już w przyszłym roku rozpocznie się realizacja jednej z największych inwestycji na terenie gminy, ale też największej w regionie. W pierwszym półroczu 2020 roku, LPP wbije symboliczną łopatę pod budowę nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Na działce o powierzchni blisko 36 ha powstanie nowoczesne centrum logistyczno – dystrybucyjne o powierzchni ponad 100 000 m2. W przyszłym roku inwestycję rozpocznie portugalski producent rowerów RTE, już teraz  prace przy budowie firmy TreBud nie zwalniają tempa. Rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi kupnem działek trwają.

 

Atrakcyjna lokalizacja, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka oraz kapitał ludzki sprawiają, że zainteresowanie brzeskimi terenami nie słabnie.

 

Cieszy nas, że zainteresowanie brzeskimi terenami inwestycyjnymi nie słabnie – mówi burmistrz Tomasz Chymkowski – zaangażowanie kolejnych inwestorów, którzy zaufali marce Brzeskiej Strefy Gospodarczej, to dowód, że prowadzona polityka wspierania rozwoju gospodarczego i otwarcia na biznes przynosi rezultaty. Atrakcyjność inwestycyjna pobudza przedsiębiorczość, ale też przekłada się na rozwój gminy i kreuje nowe miejsca pracy”.

 

Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu podejmowanych działań sprawiły, że Strefa stała się rozpoznawalną marką regionu. Doceniając wkład i zaangażowanie , burmistrz Brześcia Kujawskiego został reprezentantem powiatu  do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE.

 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, wzmacniająca się lokalna gospodarka i pozycja miasta na gospodarczej mapie są doceniane na arenie regionu –gmina została laureatem I miejsca w prestiżowym rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”. Nagroda przyznana została za najlepszą inicjatywę w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego.

 

Jestem głęboko przekonany, że tereny Brzeskiej Strefy Gospodarczej  to szansa na rozwój dla inwestorów, ale też okazja na wzmocnienie oraz zaktywizowanie rozwoju lokalnej gospodarki” – mówi burmistrz.

 

Podpisane umowy o współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną dają możliwości. Podejmowane działania stanowić mają ważny krok na drodze do tworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych, a podjęta inicjatywa ma szansę stać się czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i przyczynić się do kreowania wizerunku gminy, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl