działka SokołowoOprócz rozwoju terenów inwestycyjnych gmina Brześć Kujawski stawia na budownictwo mieszkaniowe. Samorząd przygotowuje się do sprzedaży atrakcyjnych działek zlokalizowanych w różnych częściach gminy. Między innymi pod młotek pójdzie 11 niezabudowanych działek, uzbrojonych w infrastrukturę techniczną,  zlokalizowanych w obrębie Sokołowo Parcele. Teren bezpośrednio sąsiaduje z granicami z miasta Brześć Kujawski, położony jest przy drodze powiatowej.

A już wkrótce ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na sprzedaż:
- działki o powierzchni 0,2046 zlokalizowanej przy ul. Nowej. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami nieuciążliwymi.
- nieruchomości o powierzchni 0,1043 ha w położonej Wieńcu

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 54 231 63 10 oraz na stronie internetowej www.brzesckujawski.pl