Brzeska Strefa Gospodarcza - działka zabudowana (1 ha)mercator opero

 

Powiat: Włocławek
Gmina: Brześć Kujawski
Miejscowość: Pikutkowo

 

Właściciel: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: PU - Teren zabudowy produkcyjno - usługowej (obiekty produkcyjne, składy, magazyny)

 

POŁOŻENIE

Odległość od autostrady A1 – 1,3 km/ do wjazdu/
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK 62 – 400 m
Odległość od lotniska w km: 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź, mniej niż 2 h (185 km) – Warszawa
Odległość od bocznicy kolejowej w km: ok. 10 km
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Włocławek

 

Podstawowe informacje o obiekcie produkcyjno - magazynowym w Pikutkowie

Lista danych dotyczących terenu

Wyrys


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl