District : Włocławek

Commune : Brześć Kujawski

Site name: Machnacz

Area : 0,4 ha

Typ: Greenfield

Owner : private

Zoning:

PU-Service-production area – (production facilities, warehouses)

INFRASTRUCTURE

Electricity: Yes

Gas: Yes

Water : Yes

Sewage network : Yes

Buildings: no

Transport links :

Distance from motorway A1 – 4 km / motorway junction/

National road DK 62 – 3 km

Distance from airport: w km : 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź, (185 km) – Warszawa

Railway siding (km): ok. 10 km

Railway line : Włocławek


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl