PODSTAWOWE DANE

Powiat: Włocławekoferta inwestycyjna 212ha
Gmina: Brześć Kujawski
Miejscowość: Pikutkowo
Powierzchnia: 2,12

Typ: Greenfield
Właściciel: Własność prywatna

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
PU - Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (obiekty produkcyjne, składy, magazyny)

INFRASTRUKTURA

Elektryczność: Tak
Gaz: W drodze technologicznej przebiegającej bezpośrednio przy granicy działki
Woda: W drodze technologicznej przebiegającej bezpośrednio przy granicy działki
Kanalizacja sanitarna: W drodze technologicznej przebiegającej bezpośrednio przy granicy działki
Oczyszczalnia ścieków: Oczyszczalnia gminna w odległości ok. 1 km
Zabudowania: nie

POŁOŻENIE

Odległość od autostrady A1 - 2,468 km
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK 62 - 1,543 km
Odległość od lotniska w km: 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź,
mniej niż 2 h (185 km) – Warszawa
Odległość od bocznicy kolejowej w km: ok. 10 km
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Włocławek

 

Szczegółowa oferta

Geoportal

 

działka Pikutkowo mpzp Struktura glebowa

 


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl