O regionalnej otwartości na inwestorów świadczą przedsięwzięcia coraz częściej lokowane  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W regionie działa ponad 191 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ponad 1800 firm z kapitałem zagranicznym. Już dziś funkcjonuje tu kilkanaście podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz tereny objęte patronatem PSSE.
Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości, atrakcyjne położenie względem węzłów komunikacyjnych przemawiają za lokowaniem inwestycji w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Na terenie gminy Brześć Kujawski obecnie aktywnych jest 496 podmiotów gospodarczych z czego większość stanowi sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Panujący w Brześciu Kujawskim klimat dla przedsięwzięć biznesowych jest wysoko oceniany przez niezależnych ekspertów. Starania i działania samorządu o stwarzanie atrakcyjnych warunków inwestycji zostają docenione w skali ogólnopolskiej. W VI edycji Ogólnopolskiego konkursu "Grunt na Medal", 30 ha teren stanowiący własność Agencji Nieruchomości Rolnych zdobył I miejsce uzyskując miano najlepiej przygotowanych terenów pod inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. W roku 2016 teren 14 ha zostal laureatem II miejsca w województwie. Kapituła konkursu w edycji z roku 2012 wyróżniła tereny zlokalizowane przy ul. Przemysłowej w Brześciu Kujawskim.  

 

Rozwój

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w skali kraju, jak i regionu obserwować możemy przemiany modernizacyjne, jakie dokonały się dzięki inwestycjom i przedsięwzięciom sfinansowanym z pieniędzy pomocowych UE. Dynamiczny rozwój widoczny jest także w Brześciu Kujawskim.  Gmina od kilku lat utrzymuje się w czołówce samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w pozyskiwaniu środków  unijnych na realizację istotnych zadań.

 

Misja

Brześć Kujawski konsekwentnie realizuje założone cele. Posiadając własną wizję rozwoju gmina wykazuje dużą motywację w przeprowadzaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. W podejmowanych inicjatywach zaznacza się wysoki poziom motywacji  oraz profesjonalizm, który warunkuje powodzenie biznesu.

 

Dostęp  do infrastruktury

Niezaprzeczalnym atutem Brześcia Kuj są tereny w pełni uzbrojone w nowoczesną, doskonale rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje jest kluczem do sukcesu, dzięki prowadzonym inwestycjom Brzeska Strefa Gospodarcza wyposażona jest w
- sieć gazową,
- sieć energetyczną,
- sieć wodno-kanalizacyjną
- sieć światłowodową,
- drogi technologiczne wraz z oświetleniem


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl