Beznazwy 2Na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji, mającej systemowo wspierać przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przyznawana jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych. Co w praktyce oznacza, że inwestycja o wartości 10 mln zł, przy wsparciu w wysokości 45 proc. pozwala przedsiębiorstwu odzyskać z podatku dochodowego 4,5 mln zł.

Czytaj więcej: Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego 

oferta 057ha Mały412 050,00 zł brutto wpłynie do kasy gminy Brześć Kujawski ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano dwie sąsiadujące działki. Grunt o powierzchni ponad 0,57 ha położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie firmy RTE oraz parkingu publicznego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Czytaj więcej: Działka w Brzeskiej Strefie Gospodarczej sprzedana

Zmiany w podatkachPrzekazujemy na Państwa ręce broszurkę informacyjną, przygotowaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i firmę doradczą Deloitte.

Alert podatkowy „Zmiany w podatkach 2021” dotyczy zmian w podatkach dochodowych (m.in. CIT estoński, zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej itd.), zmian w podatku od towarów i usług (m. in. Quick Fixes, JPK_V7, SLIM VAT), wpływu zmian w prawie budowlanym na podatek od nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Zmiany w podatkach 2021

 

1460x616W listopadzie 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy ogłosiła postepowanie na „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62”.
Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2020 r. We wskazanym czasie wpłynęło 11 ofert.

- Najniższa oferta: 1 752 012,00 zł brutto
- Najwyższa oferta: 3 226 265,40 zł brutto
- Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia: 2 250 000,00 zł brutto

Czytaj więcej: Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl