LPP wizualizacja centrum dystrybucyjne w Brześciu Kuj. 3W styczniu 2021 roku LPP rozpocznie budowę centrum dystrybucyjnego na terenie gminy Brześć Kujawski. Inwestycja o wartości około 200 mln zł jest jednym z kluczowych projektów polskiego producenta odzieży w zakresie wzmacniania i rozwoju logistyki. Prace budowlane potrwają do końca przyszłego roku, a uruchomienie centrum planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. W początkowej fazie funkcjonowania obiektu firma przewiduje zatrudnienie 500 pracowników. Docelowo planowane jest utworzenie 1000 miejsc pracy.

Czytaj więcej: LPP rozpoczyna budowę centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

de minimisW dniu 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podjęta uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest kontynuacją dotychczas udzielanej pomocy de minimis.

Czytaj więcej: Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl