Beznazwy 2Na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji, mającej systemowo wspierać przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przyznawana jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych. Co w praktyce oznacza, że inwestycja o wartości 10 mln zł, przy wsparciu w wysokości 45 proc. pozwala przedsiębiorstwu odzyskać z podatku dochodowego 4,5 mln zł.

Czytaj więcej: Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego 

oferta 057ha Mały412 050,00 zł brutto wpłynie do kasy gminy Brześć Kujawski ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano dwie sąsiadujące działki. Grunt o powierzchni ponad 0,57 ha położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie firmy RTE oraz parkingu publicznego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Czytaj więcej: Działka w Brzeskiej Strefie Gospodarczej sprzedana

Zmiany w podatkachPrzekazujemy na Państwa ręce broszurkę informacyjną, przygotowaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i firmę doradczą Deloitte.

Alert podatkowy „Zmiany w podatkach 2021” dotyczy zmian w podatkach dochodowych (m.in. CIT estoński, zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej itd.), zmian w podatku od towarów i usług (m. in. Quick Fixes, JPK_V7, SLIM VAT), wpływu zmian w prawie budowlanym na podatek od nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Zmiany w podatkach 2021

 

1460x616W listopadzie 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy ogłosiła postepowanie na „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62”.
Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2020 r. We wskazanym czasie wpłynęło 11 ofert.

- Najniższa oferta: 1 752 012,00 zł brutto
- Najwyższa oferta: 3 226 265,40 zł brutto
- Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia: 2 250 000,00 zł brutto

Czytaj więcej: Przetarg na dokumentację dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego

RTE 3D logo  Brzeska Strefa Gospodarcza rośnie w oczach. Firmy nie zwalniają tempa swoich inwestycji. Trwa miedzy innymi budowa nowoczesnego zakładu portugalskiej firmy RTE. Na niemal 6,5 ha działce stanie kompleks obiektów przemysłowych, który zapewni ponad 20 tyś. m2. powierzchni użytkowej, przy czym około 18 tyś. m2 stanowić będą pomieszczenia produkcyjne i części techniczne, pozostałe 2 tyś. m2 powierzchni przeznaczone będzie na cele socjalno-biurowe. W ramach kompleksu wzniesiony zostanie wyjątkowy magazyn, którego wysokość wyniesie ponad 30 metrów.

Czytaj więcej: Trwają prace przy budowie firmy RTE


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl