lotnicze machnaczPODSTAWOWE DANE


Powiat: Włocławek
Gmina: Brześć Kujawski
Miejscowość: Machnacz
Powierzchnia: 30 ha

Typ: Greenfield
Właściciel : Agencja Nieruchomości Rolnych
Działka jest laureatem konkursu „Grunt na Medal” w roku 2014.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (obiekty produkcyjne, składy, magazyny)

INFRASTRUKTURA

Elektryczność: Tak

Gaz: Tak
Gazociąg DN 160 przebiega w drodze technologicznej bezpośrednio przyległej do działki

Woda: Tak
Kanalizacja sanitarna: Tak
Sieć wodno-kanalizacyjna przebiega w drodze technologicznej bezpośrednio przylegającej do granicy działki.

Oczyszczalnia ścieków: Oczyszczalnia gminna w odległości ok. 1 km

Zabudowania: nie

POŁOŻENIE

Odległość od autostrady A1 – 3,15 km / do wjazdu/
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK 62 – 2,5 km
Odległość od lotniska w km: 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź, mniej niż 2 h (185 km) – Warszawa
Odległość od bocznicy kolejowej w km: ok. 12 km
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Włocławek

Download this file (machnacz_oferta.pdf) - Szczgółowa specyfikacja