Gmina Brześć Kujawski oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do 05.12.2089 r. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stary Brześć Parcele (wjazd od ul. Przemysłowej w Brześciu Kuj.), dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WL1W/00084492/2.
Dla  działki decyzją o warunkach zabudowy z dnia 31-10-2012 roku Nr BI 6730.71.2012 ustalono funkcję budownictwa mieszkalno – usługowego (usługi nieuciążliwe dla środowiska).

 

Numer działki  Powierzchnia m²
7/15 1327

stary brz parc16 wekt   stary brz parc16