PAIH - Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Centrum Obsługi Inwestora - Kujawsko-Pomorskie COI jest partnerem regionalnym PAIiIZ. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wśród głównych zadań jednostki jest:
• wspólna z PAIiIZ obsługa inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługa w imieniu PAIiIZ,
• informowanie inwestorów o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce oraz walorach inwestycyjnych regionu,
• tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych dotyczących poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w województwie,
• tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnienie ich Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwanej dalej PAIiIZ,
• przygotowywanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych z województwa i do województwa,
• dostarczanie PAIiIZ bieżących informacji o stanie obsługiwanych przez COI projektów inwestycyjnych,
• gromadzenie danych statystycznych o województwie i udostępnienie ich na wniosek PAIiIZ,
• przygotowywanie informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu,
• Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w naszym województwie mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna -
W listopadzie 2013 r zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a Gminą Brześć Kujawski w sprawie współpracy dotyczącej objęcia granicami strefy ponad 8 ha gruntów stanowiących własność samorządu brzeskiego zlokalizowanych przy ulicy Przemysłowej. Porozumienie podobnej treści podpisała także krajowa Spółka Cukrowa, a w najbliższym czasie podpisze Agencja Nieruchomości Rolnych. co pozwoli na wyodrębnienie w sumie 60 ha gruntów pod patronatem strefy przy ulicy Przemysłowej oraz w Machnaczu w obrębie autostrady A1. Zgodnie z zapisami porozumienia w przypadku znalezienia inwestora we wskazanym obszarze zostanie uruchomiona procedura objęcia gruntów granicami strefy co świadczy, że tereny są dobrze przygotowane i korzystnie zlokalizowane.