Brzeska Strefa Gospodarcza to znakomite miejsce dla lokalizacji biznesu – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi. Dlaczego warto inwestować tutaj?

1. Strategicznym atutem Brzeskiej Strefy Gospodarczej jest znakomita lokalizacja terenów inwestycyjnych oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Wśród najważniejszych arterii drogowych usytuowanych na terenie gminy są: autostrada A1 łącząca porty w Gdańsku i Gdyni z południową częścią Polski oraz sieć dróg krajowych DK 62 i DK 91, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

2. Położenie w centrum Polski, w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie ponad 100 tysięcznego miasta Włocławek, dystans 200 km od portu w Gdańsku i Gdyni oraz 165 km od międzynarodowego lotniska w Warszawie, a także 100 km od skrzyżowania autostrady A1 i A2 oraz położenie w korzystnej odległości do dużych miast regionu, będących centrum administracyjnym województwa sprawia, że tereny inwestycyjne stają się atrakcyjne zarówno dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy.

3. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałą zwalniająca od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy, stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarza dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i  lokowania inwestycji.

4. Dostęp  do infrastruktury – niezaprzeczalnym atutem Brześcia Kuj są tereny w pełni uzbrojone w nowoczesną, doskonale rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje jest kluczem do sukcesu, dzięki prowadzonym inwestycjom Brzeska Strefa Gospodarcza wyposażona jest w sieć gazową, energetyczną, wodno-kanalizacyjną i światłowodową oraz drogi technologiczne wraz z oświetleniem.

5. Starania i działania samorządu o stwarzanie atrakcyjnych warunków inwestycji zostały docenione w skali ogólnopolskiej. W VI edycji Ogólnopolskiego konkursu "Grunt na Medal" , 30 ha teren stanowiący własność Agencji Nieruchomości Rolnych zdobył I miejsce uzyskując miano najlepiej przygotowanych terenów pod inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. W edycji z roku 2016 teren 14 ha został laureatem II miejsca w województwie. Kapituła konkursu w edycji z roku 2012 wyróżniła tereny zlokalizowane przy ul. Przemysłowej.
Przygotowywane i prowadzone działania promocyjne, przyczyniają się do utrzymania korzystnego wizerunku w regionie. Gmina od kilku lat utrzymuje się w czołówce samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w pozyskiwaniu środków  unijnych na realizację istotnych zadań.

6. Atutem gminy są zasoby ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie, elastyczny profil szkolnictwa ponadgimnazjalnego dający możliwość dostosowania profilu kształcenia do potrzeb inwestora, bliskość uczelni wyższych dających szeroki wachlarz możliwości kształcenia na kierunkach zarówno technicznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych sprawią, że każdy z inwestorów znajdzie wykwalifikowane kadry niezbędne do prowadzenia działalności. Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzują jedne z najniższych kosztów zatrudnienia.

7. Status gminy uzdrowiskowej i funkcjonujące na jej terenie w miejscowości Wieniec-Zdrój uzdrowisko posiadające unikatowe wzory i możliwości lecznicze, sprawia, że gmina ma również wiele do zaoferowania tym, którzy cenią wypoczynek. Zakończona budowa kompleksu rekreacyjno-leczniczego, który wkrótce stanie się europejskim kurortem zabiegów leczniczych i SPA, zapewni profesjonalną bazę dla kuracjuszy i pozwoli przyjąć w sumie 900 osób.

8. Dobre i żyzne gleby, profesjonalne gospodarstwa rolne, prężnie rozwijające się firmy i zakłady to jest nasza najlepsza wizytówka.
Gmina kładzie duży nacisk na poprawę jakości i komfort życia mieszkańców. Istniejąca bardzo dobra baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna – stadion miejski będący centrum sportowo-rekreacyjnym, wielofunkcyjne boiska sportowe, nowoczesne place zabaw,  skatepark, ścieżki pieszo-rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku.

9.Znakomite tereny mieszkaniowe, cieszące się dużym powodzeniem uzbrojone działki budowlane wysoka aktywność społeczności lokalnych, rosnąca liczba wydarzeń kulturalnych i społecznych sprawiają, że Brześć Kujawski stanie się miejscem w którym dobrze czują się mieszkańcy, inwestorzy, jak i turyści.

           11. Nawiązana współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, sprawiła, że nasze tereny promowane i oferowane są podczas organizowanych eventów i spotkań, a dzięki zabiegom samorządu część terenu została objęta patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co gwarantuje, że działki inwestycyjne są dobrze przygotowane i korzystnie ulokowane, a na potrzeby konkretnego inwestora mogą być objęte granicami strefy.
12. Zapewniamy pomoc przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wspieramy przy wyborze lokalizacji i podziale działki zgodnie z wymaganiami Inwestora.

 


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl