Brześć Kujawski to bardzo dobre miejsce do inwestowania. Nie dość, że znajdą tu Państwo wykwalifikowana kadrę (ma to związek z bliską odległością od uznanych ośrodków akademickich Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy),  to jeszcze przeciętny poziom wynagradzania jest niższy od większych miast w kraju, takich jak Poznań, Gdańsk, Wrocław czy Warszawa, co bez wątpienia wpływa na pozytywny rozwój biznesu.


Atutem gminy są zasoby ludzkie. Firmy zainteresowane zatrudnieniem pracowników z pewnością znajdą tu wykwalifikowaną kadrę.  Wskaźnik bezrobocia w regionie,  elastyczny profil szkolnictwa ponadgimnazjalnego umożliwiający dostosowania profilu kształcenia do potrzeb inwestora, bliskość uczelni wyższych dających szeroki wachlarz  kształcenia na kierunkach zarówno technicznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych sprawią, że każdy z inwestorów znajdzie wykwalifikowane kadry niezbędne do prowadzenia działalności.

Według danych GUS kujawsko-pomorskie jest regionem znajdującym się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim i na równi z zachodniopomorskim, przy czym powiat włocławski zaliczany jest do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia.
W/g danych na koniec czerwca 2017 r bezrobocie w powiecie włocławskim było bliskie 19%.
Subregion włocławski ( tworzony przez powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski,włocławski oraz miasto Włocławek) cechuje największy w województwie kujawsko-pomorskim poziom bezrobocia 22 724 osoby zarejestrowane.

 
Nasze atuty:
- bliskość 100 - tysięcznego miasta Włocławek
- wysoki poziom bezrobocia
- niskie koszty pracy Informacje dotyczące stopy bezrobocia rejestrowalnego na terenie powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek ( stan w dniu 31.12.2017)
Stopa bezrobocia:
Polska - 6,6
Województwo Kujawsko-Pomorskie - 10,0
Miasto Włocławek - 13,1
Powiat Włocławski - 18,7

Liczba bezrobotnych rejestrowanych:
Powiat Włocławski - 6104
Miasto Włocławek - 6160