PODSTAWOWE DANE

 

UL. PRZEMYSŁOWA , BRZEŚĆ KUJAWSKI - 17,5340 ha
Powiat: Włocławek
Gmina: Brześć Kujawski
Miejscowość: Brześć Kujawski

 
Typ: Greenfield
Właściciel: gmina Brześć Kujawski, Krajowa Spółka Cukrowa
Działki należące do Krajowej Spółki Cukrowej to tereny po zlikwidowanym zakładzie przemysłowym - Cukrowni Brześć Kujawski
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
B-3 PBS-ZP – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urządzenia produkcyjne, bazy, składy materiałów z pasem zieleni izolacyjnej
B-2 BPS – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urządzenia produkcyjne, bazy, składy materiałów.
B-1-ZP/Kx – teren z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń parkową z ciągiem pieszym
 
INFRASTRUKTURA
Elektryczność: Tak
Gaz: odległość przyłącza 500 m
Woda: ok. 10m do sieci
Kanalizacja sanitarna: ok. 10m
Oczyszczalnia ścieków: Oczyszczalnia gminna w odległości ok. 1 km
Zabudowania: nie
 
POŁOŻENIE
Odległość od autostrady A1 - 5 km
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK 62 - 1,8 km
Odległość od lotniska w km: 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź, mniej niż 2 h (185 km) – Warszawa
Odległość od bocznicy kolejowej w km: ok. 15 km
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Włocławek

 

Download this file (ul_przemyslowa_012016.pdf) - Szczegółowa oferta

  

ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa
ul. Przemysłowa ul. Przemysłowa

 

 


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl