Contact:

Town Hall in Brześć Kujawski

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji
(Citizen Affairs and Promotion Department)
Plac Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
tel. +48 54/231 63 26. + 48 54/231 63 16
www.brzesckujawski.pl
www.inwestuj.brzesckujawski.pl

 

Katarzyna Pawłowska  
+ 48 54/231 63 16 (english), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grzegorz Czarniak - Portal Administrator
+ 48 54/231 63 27, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl