RabenInwestycyjna wiosna zawitała do Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jak burza idą prace na budowie firm LPP oraz RTE. Nie próżnuje też firma Grupy Raben będąca właścicielem blisko 10 ha działki na terenie BSG. Zaawansowanie prac widoczne jest gołym okiem. Trwa budowa hali magazynowo–przeładunkowej, która będzie finalnie połączona z istniejącym obiektem, tworząc spójną całość w postaci hali tranzytowej.

Dodatkowe blisko 2600 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej (przy obecnie 2900 m²) oraz podwojenie liczby doków załadunkowych (z 25 obecnie do 50 – po rozbudowie), zwiększy możliwości operacyjne oraz rozwój zarówno oddziału jak i całej Grupy Raben. Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowany termin zakończenia inwestycji określono na III kwartał bieżącego roku.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl