droga Pikutkowo ŚredniDroga gminna w Pikutkowie na odcinku od firmy Raben do DK 62 ( od km 0+000 do km 0+680,19) zostanie przebudowana. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowany trakt będzie miał szerokość 7m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m, zatoki autobusowe oraz zatokę postojową dla samochodów.

Rozbudowana infrastruktura poprawi dojazd do terenów inwestycyjnych oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl