porozumienie 5Samorządy łączą siły. W siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie udostępniania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz Gminy Brześć Kujawski, przy udziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Gmina Brześć Kujawski, jak i Gmina Włocławek zainteresowane są zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych położonych przy węźle autostrady A1, dostrzegając naturalne uwarunkowania przestrzenne i tendencje rozwojowe gmin, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom regionu, celem podejmowanych działań jest ożywienie lokalnego rynku oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania na nich nowych podmiotów gospodarczych. Podjęta inicjatywa może przynieść wymierne korzyści gminom, jak też całemu regionowi, głównie poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy, zarówno w obrębie terenów inwestycyjnych, jak i poza nimi, a tym samym spadek bezrobocia, wzrost aktywności zawodowej i społecznej.

 

Celem porozumienia jest udzielanie wzajemnej pomocy w trakcie lokalizowania i rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie sąsiadujących gmin, co w szczególności dotyczy obszaru ewidencyjnego Potok, Smólsk oraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

 

Tereny w obszarze Smólska i Potoku są bardzo atrakcyjne, położone bezpośrednio w sąsiedztwie Brzeskiej Strefy Gospodarczej, która rozwija się dynamicznie – mówi wójt Magdalena Korpolak-Komorowska - Położone są tuż przy autostradzie A1 i połączone z siecią dróg krajowych DK 62, DK 91 oraz drogą wojewódzką 265, również z drogami powiatowym, gminnymi. Jestem przekonana, że podjęcie współpracy z gminą Brześć Kujawski pozwoli na przyciągnięcie inwestorów także na nasze tereny.

 

Włodarze gmin: wójt Magdalena Korpolak - Komorowska i burmistrz Tomasz Chymkowski podziękowali Radom Gmin za podjęcie stosownych uchwał w przedmiocie sprawy. Jednocześnie burmistrz podziękował kierownictwu PSSE za doskonałą dotychczasową współpracę, za zainicjowane działania, które przynoszą efekty, że  jako pierwsi wspólnie, razem w powiecie włocławskim realizują tak ważne dla społeczności zadanie.

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest patronem dobrych rozwiązań, które będą efektem podpisanego porozumienia – mówił wiceprezes zarządu Maciej Kazienko – PSSE w imieniu Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wydaje decyzje o wsparciu gmin i przedsiębiorców. Gminy mogą liczyć na wsparcie w postaci zwolnień od podatku PIT lub CIT. Natomiast przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania doradztwa, a w okresie pandemii oprócz wydawania decyzji pracownicy PSSE będą służyć pomocą, między innymi doradzą jak skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej.

 

porozumienie 1 porozumienie 3

porozumienie 4


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl