de minimisW dniu 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podjęta uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest kontynuacją dotychczas udzielanej pomocy de minimis.

Program pomocowy ma wspierać powstawanie i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych chcących zainwestować na terenie gminy Brześć Kujawski.