forumZgodnie z zasadami sanitarnymi w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w miniony poniedziałek, 14 września odbyła się 27. edycja Welconomy Forum in Toruń. Wydarzenie przyciągnęło do Grodu Kopernika polityków, samorządowców i przedsiębiorców.

Welconomy Forum in Toruń to jedna z najważniejszych konferencji biznesowych o charakterze społeczno – gospodarczym w Polsce. Przedsięwzięcie staje się sposobnością do uczestnictwa w interesujących i merytorycznych dyskusjach, a także nawiązywania partnerskich kontaktów biznesowych. Tegoroczne Welconomy zostało podzielone na dwie części – konferencyjną i warsztatową. Dyskusje prowadzone były w ramach około 40 paneli tematycznych. Wzorem lat ubiegłych poruszona została tematyka międzynarodowa, m.in. problematyka związana z zagrożeniami polskiej gospodarki oraz z sytuacją we Wspólnocie Europejskiej. Osobny blok został przeznaczony wsparciu działalności firm w rozwoju na rynkach perspektywicznych.Prelegenci występujący podczas Welconomy Forum in Toruń reprezentują mnogość branż i poglądów, dzięki czemu bieżące tematy polityczno-gospodarcze analizowane są z wielu perspektyw, dając pełen obraz zjawiska. Gośćmi konferencji są eksperci, politycy, przedstawiciele biznesu i nauki. Jednym z prelegentów panelu pt. „Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie” był burmistrz Brześcia Kujawskiego – Tomasz Chymkowski.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl