DJI 0034Dzieje się. 28 inwestorów, blisko 150 ha sprzedanych gruntów , ponad 172 000 m2 hal i budynków już powstałych lub wkrótce rozpoczynających realizację – tak na chwilę obecna kształtuje się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Dynamika zmian w tym obszarze jest widoczna.

 

Cieszy, że środowiska przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki dostrzegają na terenie gminy potencjał, perspektywy i możliwości własnego rozwoju. W październiku br. do grona przedsiębiorców, którzy zaufali marce Brzeskiej Strefy Gospodarczej, dołączyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „MISTRAL”. Istniejąca od 1996 roku firma, od wielu lat działa na rynku prefabrykowanych konstrukcji dachowych. Od kilkunastu lat, w obiektach należących do wiodących sieci handlowych w Polsce, wykonuje przeglądy drewnianych konstrukcji, naprawy i wzmocnienia dachów. Na hektarowej działce, kupionej w postępowaniu przetargowym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, powstanie hala produkcyjna, część biurowa oraz miejsce do składowania elementów.

 

logo mistral


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl