raben 7.bakJak najlepiej zweryfikować swoje wyobrażenie o wymarzonym zawodzie? Skąd czerpać wiedzę? Jakie kompetencje są niezbędne, aby wykonywać pracę marzeń? Nie jest łatwo przewidzieć, jaki zawód będzie poszukiwany na rynku pracy w następnych latach.

 

Aby wspierać uczniów w wyborze ścieżki zawodowej, w ramach brzeskich spotkań z przedsiębiorczością, uczniowie z klas 8 Szkoły Podstawowej w Brześciu Kujawskim oraz Zespołu Szkół nr 2, odwiedzają firmy zlokalizowane w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Z inicjatywy pani Małgorzaty Markowskiej – doradcy zawodowego, w piątek 25 października br. młodzież odwiedziła firmę Raben. Uczniowie zapoznali się z historią powstania firmy, obejrzeli bazę transportową, zwiedzili hale magazynowe i część biurową firmy.

 

Projekt realizowany jest w oparciu o współpracę z firmami z terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej, a przede wszystkim współpracę ze szkołami podstawowymi z terenu gminy - w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.  Kolejne wizyty studyjne przed nami.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl