gala przedsiebiorcow 1728 inwestorów, blisko 150 ha sprzedanych gruntów, 172 830,6 m2 hal i budynków już powstałych lub wkrótce rozpoczynających realizację – tak na chwilę obecną kształtuje się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej. 25 października br. w sali „Wieniecki Zakątek” odbyło się IV spotkanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy.

 

Spotkanie stało się sposobnością do podsumowań, ale także wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

 

Dynamiczny rozwój firm, nowe podmioty gospodarcze są dla samorządu powodem do dumy. Cieszy, że środowiska przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki dostrzegają na terenie gminy perspektywy i możliwości własnego rozwoju.” - mówi burmistrz Tomasz Chymkowski.

 

Marka Brzeskiej Strefy Gospodarczej staje się rozpoznawalnym znakiem regionu, gospodarczą lokomotywą. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, wzmacniająca się lokalna gospodarka i pozycja miasta na gospodarczej mapie kraju stawia przed nami nowe cele i wyzwania.

 

Gala Przedsiębiorców jest znakomitą okazją do rozmów zarówno o sprawach zawodowych, nawiązywania bliższych relacji, poznawania się lepiej, co w znacznym stopniu ułatwia w późniejszym czasie pracę biznesową. Trzeba się spotykać, bo każdy biznes rozpoczyna się od rozmowy. To, co jest najwyższą wartością tego typu spotkań to fakt, że nie trzeba się umawiać, nie trzeba patrzeć na zegarek. Wszyscy są w jednym miejscu.”– mówił wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz.

 

Po raz pierwszy w historii, podczas uroczystej Gali uhonorowaliśmy Nagrodą „Marka Brzeskiej Strefy Gospodarczej”. Przyznane wyróżnienia są ukłonem dla osób i firm biznesowo związanych z Brześciem Kujawskim, które swoim zaangażowaniem i działaniami w szczególny sposób przyczyniają się do kształtowania wizerunku, promocji i rozwoju gminy. Tworzą i kreują markę brzeskiej przedsiębiorczości. Tegoroczne nagrody zostały przyznane w trzech równorzędnych kategoriach:
- LPP – za zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej i współpracę w obszarach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
- Firmie KLEiB – za innowacyjne podejście do procesu inwestycyjnego i realizację inwestycji,
- Wojciechowi Zawidzkiemu – za wizję, charyzmę i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy,
- Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – za wieloletnią współpracę i wsparcie oraz realizację pierwszych w powiecie włocławskim inwestycji strefowych.

 

Bardzo się cieszę, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronat nad tym wydarzeniem, bo w ramach jej działania wielu przedsiębiorcom z regionu przedstawiciele strefy pomagają między innymi w prowadzeniu działalności. Mam nadzieję, że te spotkania tradycyjnie będą kontynuowane aby się poznawali, współpracowali, co będzie się przekładać na rozwój naszego województwa.” - mówiła poseł na Sejm RP Anna Gembicka.

 

Gala Przedsiębiorców już na stałe zagościła w brzeskim kalendarzu wydarzeń. Tego typu inicjatywy wnoszą wiele zarówno w zakresie transakcji biznesowych, ale także wymiany doświadczeń. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami jak i samorządami rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej jest realny, rzeczywisty i zrównoważony.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl