PUZ 1Podczas VI Gali Przedsiębiorców, jaka w dniu 25 października br. odbyła się na terenie gminy BrześćKujawski, zawarte zostało partnerskie porozumienie o współpracy. Zgodnie z treścią dokumentu „Celem porozumienia jest zbliżanie systemu szkolnictwa wyższego – Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z otoczeniem gospodarczym Gminy Brześć Kujawski poprzez uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach”.

 

Porozumienie o współpracy podpisał Tomasz Chymkowski burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz dr Robert Musiałkiewicz prorektor ds. Nauczania i Studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, wzmacniająca się lokalna gospodarka i pozycja miasta na gospodarczej mapie kraju stawia przed nami nowe cele i wyzwania. Podpisany dziś dokument pozwoli na zbliżenie środowisk nauki ze środowiskiem praktyki gospodarczej, przez co umożliwi wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału.” – mówi burmistrz Tomasz Chymkowski.