Screenshot 2019 08 22 Porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy Oficjalna strona Brześcia KujawskiegoMożliwości, które wynikają z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji dają szansę zarówno przedsiębiorcom, jak również regionowi. Mając na uwadze dotychczasową współpracę oraz wspólny cel jakim jest stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji, gmina Brześć Kujawski podpisała porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczną.

Działania stanowić mają ważny krok na drodze do tworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych, a podjęta inicjatywa ma szansę stać się czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i przyczynić się do kreowania wizerunku gminy, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji.