DJI 0043Działki w Strefie idą pod młotek. Gmina Brześć Kujawski ogłosiła postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni ponad 0,6 ha. 26 lipca br. odbędzie się postępowanie przetargowe. Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest to obszar przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową. Teren zlokalizowany bezpośrednio przy drodze technologicznej, w odległości niespełna 3 ha od węzła autostrady A1 w Pikutkowie, w bezpośrednim sąsiedztwie portugalskiego producenta rowerów – firmy RTE oraz firmy LPP. 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania:
http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-o-powierzchni-06127-ha-skladajacej-sie-z-dzialek-polozonych-w-obrebie-machnacz/

 

Na atrakcyjności nie tracą również działki zlokalizowane w obrębie terenów po zlikwidowanej „Cukrowni”. W tym samym czasie, kiedy zaplanowano postępowania na sprzedaż działek w BSG, odbędą się postępowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dla 3,27 ha działki zlokalizowanych  przy ul. Przemysłowej, natomiast 27 sierpnia dla działki o powierzchni  5,47 ha również położonej przy ul. Przemysłowej. Pierwsza z nieruchomości oznaczona jest symbolem Bp- obszar zurbanizowany, niezabudowany. Przeznaczeniem podstawowym określonym dla obydwóch terenów  są obiekty i urządzenia produkcyjne, bazy, składy materiałów nie mogących znacząco oddziaływać na środowisko z pasem zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkalnej.


http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-do-05-12-2089-roku-niezabudowanej-nieruchomosci-oznaczon/

 

http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/burmistrz-brzescia-kujawskiego-oglasza-pierwszy-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-do-05-12-2089-roku-niezabudowanej-nieruchomosci-oznaczonej/

 

Szczegółowe informacje dostępne są na brzeskiej stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 54 231 63 10.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl