62465708 2267621253551860 7786684014391197696 nW Bałtyckim Porcie Nowych Technologii zainaugurowano funkcjonowanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. W jej składzie zasiadają przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego.

Zgodnie z założeniami, reprezentanci rady powinni posiadać wiedzę oraz mieć wizję rozwoju gospodarczego regionu. Członkiem Rady z ramienia powiatu włocławskiego powołany został Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Tomasz Chymkowski. Biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność, zaangażowanie i inicjatywę w szeregu podejmowanych działań, obecność Burmistrza wśród członków Rady, przyczyni się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

62560991 2224630844514775 6408655414010839040 n


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl