umowa1W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie 15 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 11 objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy wręczył marszałek Piotr Całbecki.

Regionalny Program Operacyjny jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Brześć Kujawski otrzyma dofinansowanie na inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz budową ścieżek rowerowych – Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 62 w zakresie dotyczącym budowy ciągów rowerowo – pieszych. Przebudowa objęta jest dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

umowa2 umowa3

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko - Pomorskiego

Fot. Szymon Zdziebło