LPP BRZESC 2LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i rozwija współpracę z samorządem.  Podczas wizyty studyjnej w Pruszczu Gdańskim, przedstawiciele firmy LPP : Przemysław Lutkiewicz – wiceprezes Zarządu oraz Jacek Kujawa – wiceprezes Zarządu oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podpisali list intencyjny.

Sygnatariusze listu wyrazili wolę partnerskiej współpracy. Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań na rzecz mieszkańców gminy oraz chęć wzmacniania dobrych relacji między LPP jako inwestorem zaangażowanym w rozwój gminy oraz gminą Brześć Kujawski. Partnerska współpraca obejmować będzie w szczególności obszary o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Inauguracją programu społecznego LPP pod nazwą „Brześć Kujawski w Centrum Uwagi” będzie wsparcie tegorocznej edycji Memoriału im. Czesława Wasielewskiego organizowanego przez Gminny Klub Sportowy Łokietek i udział w biegu pracowników firmy z drużyny LPP Team. Ponadto, w ramach długofalowego partnerstwa z Urzędem Miejskim w Brześciu Kujawskim, w roku szkolnym 2019/2020 zostanie zainicjowany program edukacyjny. Uczniowie szkół podstawowych na terenie gminy będą mogli wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego. „ Jako firma odpowiedzialna za pracowników i przyszłe pokolenia chcemy być obecni w Brześciu Kujawskim nie tylko jako inwestor tworzący kilkaset miejsc pracy, ale także jako dobry sąsiad. Dlatego podpisaliśmy z gminą Brześć Kujawski list intencyjny, w którym zadeklarowaliśmy chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz mieszkańców i gminy, w szczególności w obszarach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Bardzo się cieszymy, że dzięki współpracy z władzami Brześcia Kujawskiego będziemy mogli wesprzeć rozwój lokalny, zachęcać mieszkańców do aktywności sportowych i edukować dzieci i młodzież” – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansowych.

LPP BRZESC 1


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl