SpotkanieBrzeska Strefa Gospodarza staje się wyznacznikiem rozwoju gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności gminy i regionu. Dynamicznie zmieniający się krajobraz terenów inwestycyjnych, nowe podmioty lokujące swoją działalność, przygotowane tereny będące magnesem przyciągającym biznes, stają się też szansa na wzmocnienie i zaktywizowanie lokalnej gospodarki.

O rozwoju Brzeskiej Strefy Gospodarczej, infrastrukturze w obszarze terenów inwestycyjnych, a także o rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych z członkami zarządu województwa kujawsko – pomorskiego Anetą Jędrzejewską oraz Sławomirem Kopyściem w dniu 22 lutego br. rozmawiał Burmistrz Tomasz Chymkowski.