strona MałyKujawsko – Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów przygotowuje się do uruchomienia programu rozwijającego kompetencje w zakresie obsługi inwestorów dla urzędów gminnych naszego regionu. Program dla którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano cykl szkoleń merytorycznych dla pracowników oraz kadry zarządzającej poświęconych m.in. tworzeniu ofert inwestycyjnych, standardom obsługi inwestora, współpracy z lokalnym biznesem, planowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu rozwojem gminy.

W ramach programu przewidziane są również wizyty studyjne w gminach wyróżniających się pod względem rozwoju gospodarczego, wykonanie panoram i zdjęć lotniczych oraz wydawnictwo promocyjne z ofertami terenów inwestycyjnych gmin uczestniczących w projekcie. Gmina uczestnicząca w programie nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych. Aktualnie trwa cykl spotkań informacyjnych. W dniu 12 lutego br. spotkanie dedykowane dla gmin z powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego i radziejowskiego odbyło się w Brześciu Kujawskim.