bsg 20181129Prace w obszarze brzeskich terenów inwestycyjnych nie zwalniają tempa. Trwają roboty związane z rozbudową infrastruktury w Brzeskiej Strefie Gospodarczej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428C. Przy sprzyjającej pogodzie prace finalizują też Inwestorzy. Część z nich jest w trakcie opracowywania dokumentacji, część prowadzi roboty budowlane. Na ponad 0,5 ha działce powstaje nowa hala produkcyjna, z kolej firma H&S Steel prowadzi drugą część inwestycji. Zgodnie z założeniami, w ciągu dwóch najbliższych miesięcy sfinalizowane zostaną kolejne umowy przedwstępne.

 

bsg2 20181129