inw 20181116Gmina Brześć Kujawski od wielu lat pokazuje, że można wykorzystać znakomite położenie. Lokalizacja to jednak nie wszystko żeby przyciągnąć inwestorów. Zaangażowanie i otwartość na współpracę, połączona z proinwestorskim podejściem, a także szybkimi działaniami przynoszą określone rezultaty. Warunkiem koniecznym do finalizacji każdej inwestycji jest odpowiednia infrastruktura. Atutem Brzeskiej Strefy jest uzbrojenie jest w pełną infrastrukturę techniczną. Wzrastająca liczba nowych podmiotów gospodarczych niesie z sobą konieczność realizacji dalszych inwestycji infrastrukturalnych. W październiku br. Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych położonych w Machnaczu. Zgodnie z planem teren ten zostanie przeznaczony pod drogę gminną, publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze, place i pętlę autobusową. W chwili obecnej brzeski Zakład Usług Komunalnych prowadzi prace związane z realizacją projektu

„Rozbudowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej – sektor C – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428C”. Zadanie to sfinansowanie zostanie ze środków budżetu gminy przy finansowym wsparciu starostwa powiatowego.