prace w strefie 3Szereg podejmowanych inicjatyw, proinwestorskie podejście oraz szybkie i fachowe działania sprawiają, że zainteresowanie inwestorów Brzeską Strefą Gospodarczą nie słabnie. Nie próżnuje samorząd brzeski, nie próżnują też inwestorzy. Część spośród nowych podmiotów gospodarczych jest w trakcie przygotowania i opracowywania dokumentacji projektowej, część rozpoczęło inwestycje, a część kończy I etap. Firmy H&S Steel i Tele-Max kończą I etap swoich inwestycji. Na ponad 7,3 ha działce, którą zakupiła firma H&S Steel, zakończono budowę hali o powierzchni blisko 4 000 m2, a obecnie firma przygotowuje się do II etapu podczas którego powstanie kolejna hala. Z kolei firma Tele-Max kończy budowę 1900 m2 hali produkcyjno-magazynowej, która przyczyni się do podniesienia mocy produkcyjnej firmy. Na przełomie września i października rozpocznie się budowa kolejnego obiektu – centrum badawczo – rozwojowego firmy, którego powierzchnia wynosić będzie 1600m2. Na tym jednak nie kończą się plany inwestycyjne firmy, decyzje co do dalszych działań zapadną jeszcze w tym roku. Prace widoczne są także na ponad 0,5 hektarowej działce, gdzie powstaje kolejna hala produkcyjna.