bsg 17042018 2Powstanie i rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej pozostaje nie bez znaczenia dla kształtowania polityki gospodarczej regionu, sprzyja podniesieniu rangi i wpływa na wzrost konkurencyjności.
W dniu 17 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli : Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa, Tomasz Chymkowski i Tomasz Jezierski– członkowie Zarządu Rady Powiatu, Mariusz Bladoszewski – radny Rady Powiatu oraz Burmistrz – Wojciech Zawidzki.

Celem spotkania było zapoznanie z planami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury drogowej oraz przedstawienie spraw bieżących z zakresu funkcjonowania Strefy. Intensywny rozwój terenów jest magnesem przyciągającym inwestorów. Konsekwentnie działania i prowadzone przez samorząd prace owocują dziś nowymi miejscami pracy i realną perspektywą dalszego rozwoju, dlatego druga część spotkania odbyła się w obszarze BSG, gdzie gości mogli przyjrzeć się zlokalizowanym podmiotom oraz pracom prowadzonym przy budowie kolejnych obiektów.

bsg 17042018 1bsg 17042018 8bsg 17042018 3